STRUKTŪRA IR KONTAKTAI » PSPC misija vizija

PSPC misija - Būti pažangia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kur dirba kompetentingi

 gydytojai, slaugytojai bei kitas personalas. Kurioje maksimaliai tenkinami pacientų poreikiai bei lūkesčiai, teikiamos prieinamos, kokybiškos, efektyvios bei saugios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, racionaliai panaudojant PSPC turimus materialinius, finansinius bei personalo išteklius.

 

PSPC vizija - saugi pacientams bei personalui, skaidri, patikima, nuolat atsinaujinanti, efektyvi, pastoviai tobulinanti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę, diegianti pažangias medicinines technologijas bei glaudžiai bendradarbiaujanti su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bei kitomis įstaigomis.

 

PSPC pagrindiniai tikslai - Užtikrinti prieinamą, tinkamą saugų bei kokybišką, centro licencijoje išvardintų asmens sveikatos paslaugų teikimą. Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, siekiant pacientų gyvenimo trukmės pailgėjimo, gyveninio kokybės pagerėjimo bei mirties atvejų sumažėjimo. Skatinti pacientus rūpintis savo sveikata (sveikatos stiprinimas, pirminė bei antrinė ligų profilaktika, profilaktinės programos ir kt).                               

 

Pagrindiniai PSPC veiklos uždaviniai

 

1 .    Organizuoti ir teikti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie PSPC prisirašiusiems pacientams bei teikti nemokamą būtinąją medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose visiems LR piliečiams.

2.     Dirbti pagal valstybės nustatytus prioritetus, vadovaujantis PSDF biudžetu, asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijais.

3.    Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, vaikų, paauglių, nėščiųjų moterų, dirnačiųjų kenksmingose ir.kt..

4.    Imunizacijos paslaugos vaikams ir suaugusiems.

5.    Prevencinių programų vykdymas.

6.    Profilaktinių programų vykdymas.

7.    Efektyvi laikinojo nedarbingumo ekspertizė.

8.    Padidinti ištaigoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,atsižvelgiant j pacientų nuomonę ir pageidavimus.

 

Kokybės politika

 

VšĮ Šalčininkų PSPC teikia nekvalifikuotas kokybiškas bei saugias pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tai pastoviai tobulėjanti patraukli pacientams ir darbuotojams, nuolat gerinanti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų aptarnavimo kultūrą.