Informacija pacientui » Profilaktinių tikrinimu

                                                                                                                                          PATVIRTINTA   

                                                                                                                                Vš.Į Šalčininkų PSPC   

                                                                                                                                Direktorės 2010-06-10  

                                                                                                                                įsakymu Nr. 43  

 
PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TVARKA IR ĮKAINIAI

 

Profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau PSPC) gydytojai.

Profilaktiniams sveikatos tikrinimams galima užsiregistruoti iš anksto:

1. VšĮ Šalčininkų PSPC registratūroje telefonu  51 010, 51 752;

2. B.Vokės ambulatorijoje telefonu 43 168;

3. Dieveniškių ambulatorijoje telefonu 30 030;

4. Jašiūnų ambulatorijoje telefonu 55 420, 55 153;

5. Turgelių ambulatorijoje telefonu 41 337.

Profilaktiniai tikrinimai atliekami šeimos gydytojo darbo metu.

 

VšĮ Šalčininkų PSPC atliekami sveikatos tikrinimai.

 

1. Pacientams apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu šeimos gydytojo apžiūra apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto:

Neščiųjų ir motinų iki vaikui sukaks vieneri metai profilaktiniai tikrinimai.
Vaikų ir paauglių profilaktiniai tikrinimai.
Asmenims  stojantiems į profesinio mokymo mokyklas ir įsidarbinant nepilnamečiams.
Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalams).
Neinfekcinių ligų profilaktika.
Asmenų stebimų šeimos bei kitų I lygio gydytojų dėl lėtinių susirgimų (dispanserizuoti).
Gydymo įstaigų darbuotojų sveikatos tikrinimai licencijai gauti.
Antstolių, teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimai.
Pacientams, patiems pageidaujant, sveikatos tikrinimai.

2. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai už kurios moka pats pacientas ar jo darbdavys ar kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.

2.1. Vairuotojų sveikatos tikrinimas.

2.2. Asmenys, norintys įsigyti civilinį ginklą.

2.3. Vykstantieji į užsienį.

2.4. Išankstiniai ir periodiniai profilaktiniai sveikatos tikrinimai (prieš įsidarbinant ir darbo metu).

2.5. Stojantiems į Krašto apsaugos bei vidaus reikalų sistemos aukštąsiasir aukštesniąsias mokyklas ( Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka)

2.6. Asmenims, įsidarbinant ar dirbant galimas profesinės rizikos sąlygomis.

2.7. Asmenims, įsidarbinant ar dirbant, privalomi profilaktiniai sveikatos tikrinimai dėl užkrečiamųjų ligų.

2.8. Geležinkelio darbuotojai.

 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų įkainiai ir tvarka.

 

3. Profilaktinių sveikatos patikrinimų, už kuriuos moka pacientas, ar už jį jo darbdavys ar kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, įkainiai:

3.1. Vairuotojų sveikatos tikrinimas: įsidarbinant – 40.25 Lt., dirbantiems profesionalams – 46.00 Lt..

3.2. Asmenų norinčių įsigyti civilinį ginklą – 26.29 Lt..

3.3. Vykstančiųjų į užsienį – 25.00 Lt..

3.4. Asmenų, dirbančių pavojingus darbus ar su kenksmingais sveikatai veiksmais:

3.4.1. Asmenys dirbantys su kenksmingais fizininiais veiksmais:  įsidarbinant – 6.90 Lt., dirbant – 17.25 Lt..

3.4.2. Asmenys dirbantys profesinės rizikos sąlygomis: įsidarbinant – 14.95 Lt., dirbant – 25.30 Lt..

3.4.3. Asmenys dirbantys su cheminėmis medžiagomis: įsidarbinant – 4.60 Lt., dirbant – 21.85 Lt..

3.4.4. Asmenys, dirbantys su biologinėmis medžiagomis: įsidarbinant –  5 Lt., dirbant – 16.10 Lt..

3.4.5. Asmenys dirbantys su pramoniniais aerozoliais: įsidarbinant – 12.65 Lt., dirbant – 26.45 Lt..

3.4.6. Asmenys dirbantys fizinį perkrovimo darbą: įsidarbinant – 6.90 Lt., dirbant – 17.25 Lt..

3.4.7. Asmenys, kurie privalo profilaktiškai pasitikrinti įsidarbinant bei toliau tikrintis periodiškai dėl užkrečiamų ligų: įsidarbinant – 8.05 Lt., dirbant – 5.75 Lt..

4. Sportuojančių moksleivių sveikatos tikrinimo apmokamos iš PSDF lėšų.

5. Periodiniai sveikatos tikrinimai iš darbdavio lėšų apmokami :

5.1. Geležinkelio darbuotojams.

5.2. Vairuotojams.

5.3. Asmenims pradedantiems dirbti ar dirbantiems sveikatai kenksmingus ar pavojingus darbus.

5.4. Asmenims, kuriems privaloma tikrintis sveikatą profilaktiškai dėl užkrečiamųjų ligų.

6. Jei pacientas kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos patikrinimų tai sumoka tik už vieną, kuris daugiau kainuoja.

7. Asmenys besikreipiantys dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų privalo registruotis registratūroje, iš kur nukreipiami į 103 kab..

8. Jei asmuo pats moka už profilaktinį sveikatos tikrinimą, tai ši mokama paslauga turi būti patvirtinta paciėnto parašu ambulatorinėje kortelėje.

9. Su visais profilaktinių tikrinimų įkainiais galima susipažinti 103 kab..